Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ
3.png
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική / Προγράμματα

programs

 • Λογοτεχνικό Εργαστήριο
 • Πολιτιστικά
 • International School Award

  To πρόγραμμα International School Award συντονίζεται από το Βρετανικό Συμβούλιο το οποίο παρέχει διαπίστευση (Accreditation) στα σχολεία που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σχέση με σχολεία του εξωτερικού και τα οποία εμπλέκουν τους μαθητές με θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

  Τα σχολεία μέσω αυτού του προγράμματος:

  • συνδέονται με άλλα σχολεία του εξωτερικού
  • διδάσκουν τους μαθητές τους για άλλες χώρες και πολιτισμούς
  • βελτιώνουν τις διδακτικές πρακτικές τους μέσω του διαμοιρασμού καλών πρακτικών από άλλες χώρες
  • εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική τους διαδικασία
  • ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να γίνουν πολίτες του κόσμoυ
  • ISA

  Το 2016  το  Βρετανικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει  την Πλήρη Διαπίστευση (Full Accreditation) του International School Award για το σχολείο μας.

  Συντονίστρια καθηγήτρια εκ μέρους του σχολείου: Περτσινίδου Κορίννα

   

 • UNESCO

   

  To σχολείο μας εντάχθηκε το σχ. έτος 2015-2016 στα συνεργαζόμενα σχολεία της UNESCO, ASPnet, στην Ελλάδα με δύο βασικά προγράμματα: το περιβαλλοντικό πρόγραμμα ERASMUS+ και το πολιτιστικό πρόγραμμα "Τα αρχαία θέατρα αντηχούν μες στη σιωπή τους".

   

  Το σχ. έτος 2016-2017 το σχολείο μας εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο σχολείων της UNESCO ASPnet

  Η UNESCO είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945 και από τότε προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του στους τομείς αυτούς σε όλο τον πλανήτη.

  Η Εκπαίδευση, οι Κοινωνικές και οι Φυσικές Επιστήμες, ο Πολιτισμός και η Επικοινωνία είναι τα μέσα με τα οποία υπηρετεί τις πανανθρώπινες αξίες, με στόχο την ευημερία του ανθρώπου σε ένα ειρηνικό κόσμο.

  Η UNESCO λειτουργεί ως ένα παγκόσμιο εργαστήριο ιδεών και διαδραματίζει ένα ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας θέτοντας τα πρότυπα σύναψης διεθνών συμφωνιών επί διαφόρων ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο Οργανισμός επίσης διευθετεί την διάδοση και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης, ενώ παράλληλα προσφέρει βοήθεια στα κράτη μέλη ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, προκειμένου να υπηρετούν τους θεσμούς και τελικά τον άνθρωπο στις τοπικές κοινωνίες.

  Εν συντομία, η UNESCO προωθεί τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των 195 κρατών μελών και των 9 συνδεδεμένων μελών της στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας.

  Το Δίκτυο των Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο σε 177 χώρες, που αριθμεί σήμερα 8.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.

  Δεσμεύεται να προωθήσει τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της UNESCO, υλοποιώντας πιλοτικές δράσεις, που στόχο έχουν να καταστήσουν τους νέους ανθρώπους ικανούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις ενός περίπλοκου και συνεχώς αναπτυσσομένου κόσμου, αξιοποιώντας καινοτομικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μεθόδους και υλικά.

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο σχολείων, που αριθμεί σήμερα 150 εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων και εργάζεται για τη διάχυση του θεσμού, τη στενότερη διασύνδεσή του με τις Έδρες UNESCO, καθώς και για την αύξηση του αριθμού των υπό ένταξη σχολείων, με έμφαση σε παραμεθόριες περιοχές, στα νησιά του Αιγαίου και στη Μακεδονία.

   

 • Ευρωπαϊκά
 • Θεατρικά
 • Πρόγραμμα ΚΕΘΙ
 • Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
 • Περιβαλλοντικά
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας
Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα