Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ
1.png
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική / Το σχολείο / Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Ευρωπαϊκά / 3. 2006-08, LLP COMENIUS 1 / Οι εργασίες μας / Σύγκριση τραγουδιών της ξενιτιάς
Τζιβαέρι (ελληνικό) και Goralu (πολωνικό)
 
Παίρνοντας μέρος στο πρόγραμμα Comenius, εκτός του ότι μάθαμε καλύτερα μερικά ελληνικά τραγούδια και χορούς, είχαμε την ευκαιρία, αλλά και τη χαρά, να μάθουμε και Πολωνικά, Ιρλανδικά, Σλοβένικα και Ιταλικά  δημοτικά τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το "Goralu", πολωνικό τραγούδι της ξενιτιάς. Αποφασίσαμε να το συγκρίνουμε με το "Τζιβαέρι", ένα ελληνικό τραγούδι της ξενιτιάς και να βρούμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους.
 
 
    Working on Comenius project, apart from learning our folk songs and dances better, we had the opportunity and the pleasure to learn Polish, Irish, Slovenian and Italian folk songs and dances. One of these songs is “Goralu”, a Polish emigration song. We studied it and learnt how to sing it.  Then we decided to compare this song with “Tzivaeri” an emigration greek folk song and find out any similarities or differences between them.
 
 
 
Ομοιότητες ανάμεσα στα δύο τραγούδια
 
1. Και στα δύο τραγούδια μιλάει κάποιος άλλος αντί του ξενιτεμένου:
α. Στο ελληνικό τραγούδι  η μάνα του ξενιτεμένου μιλάει για το γιό της και τον αποκαλεί  "τζιβαέρι  μου" (που σημαίνει στολίδι μου, θησαυρέ μου) για να του δείξει πόσο τον  αγαπάει.
β. Στο πολωνικό τραγούδι μιλάει ο ποιητής και απευθυνόμενος στον ορεσίβιο τον ρωτάει πώς νιώθει που αφήνει την πατρίδα του. 
 
2. Η βαθειά νοσταλγία είναι φανερή και στα δύο τραγούδια:
α. Στο τζιβαέρι η μάνα του ξενιτεμένου καταριέται την ξενιτιά και είναι αβάσταχτος ο καημός της γιατί της λείπει το παιδί της και καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να καλύψει την απουσία   του.
β. Στο goralu ο ορεσίβιος φεύγοντας αγναντεύει τα βουνά της πατρίδας του και σκουπίζει ένα δάκρυ  απ’ τα μάτια του.
 
3. Η αιτία του ξενιτεμού είναι η ίδια και στα δύο τραγούδια: είναι η ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην ξενιτιά.
α.  Στο  ελληνικό τραγούδι η μάνα του ξενιτεμένου είναι πολύ λυπημένη γιατί η ίδια παρακίνησε το παιδί της να ξενιτευτεί για να βρει καλύτερη τύχη.
β. Στο πολωνικό τραγούδι  ο ίδιος ο ορεσίβιος αποφάσισε να ξενιτευτεί για να βρει δουλειά.
 
4. Ο πόνος είναι αβάσταχτος και στα δύο τραγούδια και φαίνεται καις τους στίχους και  στη μελωδία.
α. Κάθε στίχος του ελληνικού τραγουδιού αρχίζει με τον αναστεναγμό της μάνας.                               
β. Το ρεφραίν του πολωνικού τραγουδιού ακούγεται σαν μια απελπισμένη κραυγή.
 
 
Similarities between the two songs
 
1. Somebody else, instead of the emigrant is speaking in both songs:
  a.  In the greek song, the emigrant’s mother, talking about her son calls  him “tzivaeri” (it means jewel, gold, treasure) to show how much she loves him.
  b.  In the Polish song, the poet addressing the goral asks him for the reason of his  emigration : “don’t  you feel  sad to leave your native land?”
 
 
2. The feeling of great longing is obvious in both songs.
 
a.  In “tzivaeri the emigrant’s mother curses the foreign lands, distressed because she is missing him and has realized that nothing can replace her son’s absence.
b. In “goralu” the highlander gazes the mountains and wipes a tear away with his sleeve.
 
 
3.  The reason of emigration is common in both songs: it’s the hope of a better life in the foreign lands.
 
 a.  In the greek song the emigrant’s mother feels very sad because she has urged her son to  leave his native land and seek his fortune in the foreign lands.
 b. In the Polish song, the highlander has decided to leave his native land, hoping to find  a job in the foreign country: ‘for bread, sir, for bread”. 
 
 
4.  Distress is obvious throughout the songs in a combination  of  tune and lyrics.
 
a.  Each line of the greek song starts with the mother’s sigh: “ah! It was me who sent  him    to the foreign lands”.
b. The refrain of the Polish song sounds like a desperate cry: “don’t you feel sad?” 
 
 
Διαφορές των δύο τραγουδιών
 
1. Το κύριο πρόσωπο κάθε τραγουδιού
α. Το κύριο πρόσωπο του ελληνικού τραγουδιού είναι η μάνα του ξενιτεμένου.  
β. Το κύριο πρόσωπο του πολωνικού τραγουδιού είναι ο ποιητής
 
2. Ο χρόνος της αναχώρησης των ξενιτεμένων
α. Στο τζιβαέρι το νέο παιδί έχει ήδη ξενιτευτεί.
β. Στο goralu ο ορεσίβιος έχει αποφασίσει να ξενιτευτεί αλλά δεν έχει φύγει ακόμη.
 
3. Η ηλικία των ξενιτεμένων
α. Στο ελληνικό τραγούδι ο ξενιτεμένος είναι πολύ νέος γιατί η μάνα του τον αποκαλεί "τζιβαέρι"   και "μοσχολούλουδό μου".
β. Στο πολωνικό τραγούδι ο ορεσίβιος πρέπει να είναι μεγαλύτερος γιατί ξέρουμε ότι έχει ζήσει πάνω στα βουνά, πιθανόν δουλεύοντας.
 
Differences between the two songs
 
1. The main character of each song.
     a.   The main character of the greek song is the emigrant’s mother.
     b.   The main character of the polish song is the poet.
 
2. The time of departure of emigrants
   a.   In tzivaeri the young man has already left his native land.
     b.  In goralu the highlander has decided to leave his native land, but he hasn’t left it  yet.
 
3. The age of emigrants
  a.   In the greek song the emigrant is very young because his mother calls him tzivaeri and   sweet smelly flower.
  b.  In the polish song, the highlander must be older because we know that he has lived on the mountains, probably working.