Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ
3.png

Το κοινό logo του προγράμματός μας

logo

Το logo που σχεδίασε και πρότεινε το σχολείο της Κ. Ιταλίας κέρδισε την προτίμηση όλων μας με 153 ψήφους.

Τα θέατρα εδώ παρομοιάζονται με τον ανατέλοντα ήλιο . Τα αρχαία θέατρα όπως ο ήλιος αναδύονται μαζί με τον πολιτισμό που αντιπροσωπεύουν.