Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Νέα και ανακοινώσεις

Ενδιαφέρουσες φράσεις

 
 

Αρχική

.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Α. Εκμάθηση τραγουδιών Ελλήνων συνθετών με αναφορά στο νερό

B. Εκμάθηση ποιημάτων ελλήνων δημιουργών με θέμα το νερό

Γ. Σύνθεση ποιημάτων με θέμα το νερό

Δ. Δραματοποίηση του εθίμου του Κλήδονα καθώς επίσης και μύθων και λαϊκών παραδόσεων

Ε. Διδασκαλία δημοτικών χορών πάνω σε τραγούδια με αναφορές το νερό

Ε. Καλλιτεχνικές δημιουργίες με θέμα το νερό (ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές)

ΣΤ. Δημιουργία ταινίας με θέμα το νερό

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Να ασκηθούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια αισθητικών κριτηρίων.

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν ποικίλες πηγές πληροφόρησης.

• Να αποκτήσουν δεξιότητες στην έρευνα, στη συλλογή, αξιολόγηση και ταξινόμηση υλικού, στη χρήση νέων τεχνολογιών.

• Να μάθουν να εκπονούν σχέδια εργασίας και να συνεργάζονται για την υλοποίησή τους.

• Να αποκτήσουν συνέπεια στον προγραμματισμό μιας εργασίας και υπευθυνότητα για την υλοποίησή της.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:   

  •    Συλλογή υλικού από  βιβλιογραφία, διαδίκτυο και δισκογραφία.     
  •    Επεξεργασία του υλικού και δημιουργία κειμένων και PPT στο εργαστήριο πληροφορικής.      
  •    Δημιουργία βιωματικών εργαστηρίων για εκμάθηση  τραγουδιών, χορού και υποκριτικής
  •    Συνεργασία με τον Τάκη Λουκάτο, σκηνοθέτη και εικαστικό.

 ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μουσική, Λογοτεχνία και Νεοελληνική Γλώσσα, Χορός, Πληροφορική,  Καλλιτεχνικά

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ) 

  • 1ος ΜΗΝΑΣ Σύσταση παιδαγωγικής ομάδας, καθορισμός θέματος, στόχων. Σχεδιασμός προγράμματος (ανάλυση θέματος, χωρισμός σε ομάδες, ανάληψη εργασιών) Συλλογή υλικού από  βιβλιογραφία, διαδίκτυο και δισκογραφία. 
  • 2ος ΜΗΝΑΣ Αναζήτηση και ταξινόμηση τραγουδιών, ερμηνεία και κατανόηση των στίχων, εκμάθηση των τραγουδιών και ποιημάτων, και διδασκαλία θεατρικού δρώμενου.
  • 3ος ΜΗΝΑΣ  Εκμάθηση των τραγουδιών, και διδασκαλία θεατρικού δρώμενου.
  • 4ος ΜΗΝΑΣ Εκμάθηση των τραγουδιών, και διδασκαλία θεατρικού δρώμενου. Εκμάθηση παραδοσιακού χορού.
  • 5ος ΜΗΝΑΣ Εκμάθηση των τραγουδιών, και διδασκαλία θεατρικού έργου. Εκμάθηση παραδοσιακού χορού. Δημιουργία  ΡΡΤ με φωτογραφικό υλικό, video. Παρουσίαση των εργασιών με τη διοργάνωση εκδήλωσης.