Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Νέα και ανακοινώσεις

Ενδιαφέρουσες φράσεις

 
 

Αρχική

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Α.Γνωριμία της ποίησης του Lorca.

B. Εκμάθηση τραγουδιών Ελλήνων συνθετών σε ποίηση  Lorca.

Γ. Διδασκαλία και παρουσίαση αποσπάσματος του θεατρικού έργου «Ματωμένος Γάμος» του Lorca.

Δ. Διδασκαλία παραδοσιακού ισπανικού χορού Flamenco σε παραδοσιακή  μουσική διασκευασμένη από το Lorca.

Ε. Γνωριμία των ιστορικών συνθηκών της ζωής του Lorca

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Να γνωρίσουν τον Ισπανό ποιητή, θεατρικό συγγραφέα, συνθέτη και ζωγράφο Federico Garcia Lorca.

• Να κατανοήσουν τη μεγάλη επιρροή που άσκησε στην ελληνική μουσική και στο θέατρο σε σημείο που να θεωρείται ως εγχώριος δημιουργός

. • Να γνωρίσουν τους Έλληνες δημιουργούς (συνθέτες, στιχουργούς-μεταφραστές, ερμηνευτές και ηθοποιούς) για τους οποίους ο Lorca αποτέλεσε πηγή έμπνευσης.

• Να γνωρίσουν τις ιστορικές συνθήκες (Ισπανικό Εμφύλιο) της εποχής που έζησε, εμπνεύστηκε και θανατώθηκε ο Lorca.

• Να ασκηθούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια αισθητικών κριτηρίων.

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν ποικίλες πηγές πληροφόρησης.

• Να αποκτήσουν δεξιότητες στην έρευνα, στη συλλογή, αξιολόγηση και ταξινόμηση υλικού, στη χρήση νέων τεχνολογιών.

• Να μάθουν να εκπονούν σχέδια εργασίας και να συνεργάζονται για την υλοποίησή τους.

• Να αποκτήσουν συνέπεια στον προγραμματισμό μιας εργασίας και υπευθυνότητα για την υλοποίησή της.

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:   

  •  Συλλογή υλικού από  βιβλιογραφία, διαδίκτυο και δισκογραφία.    
  •  Επεξεργασία του υλικού και δημιουργία κειμένων και PPT στο εργαστήριο πληροφορικής.
  • Δημιουργία βιωματικών εργαστηρίων για εκμάθηση  τραγουδιών, χορού και υποκριτικής 
  •  Συνεργασία με τον καθηγητή μουσικής Θεόδωρο Ρήγα, με τον σκηνοθέτη Τάκη Λουκάτο και με Σχολή Χορού για εκμάθηση φλαμένκο

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μουσική, Λογοτεχνία και Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Χορός, Πληροφορική

ΕΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

  • 1ος ΜΗΝΑΣ Σύσταση παιδαγωγικής ομάδας, καθορισμός θέματος, στόχων. Σχεδιασμός προγράμματος (ανάλυση θέματος, χωρισμός σε ομάδες, ανάληψη εργασιών) Συλλογή υλικού από  βιβλιογραφία, διαδίκτυο και δισκογραφία. 
  • 2ος ΜΗΝΑΣ Ιστορική έρευνα αναζήτηση και ταξινόμηση τραγουδιών, ερμηνεία και κατανόηση των στίχων, εκμάθηση των τραγουδιών, και διδασκαλία θεατρικού έργου.
  • 3ος ΜΗΝΑΣ  Εκμάθηση των τραγουδιών, και διδασκαλία θεατρικού έργου.
  • 4ος ΜΗΝΑΣ Εκμάθηση των τραγουδιών, και διδασκαλία θεατρικού έργου. Εκμάθηση παραδοσιακού χορού.
  • 5ος ΜΗΝΑΣ Εκμάθηση των τραγουδιών, και διδασκαλία θεατρικού έργου. Εκμάθηση παραδοσιακού χορού. Δημιουργία  ΡΡΤ με φωτογραφικό υλικό, video. Παρουσίαση των εργασιών με τη διοργάνωση εκδήλωσης.