Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Νέα και ανακοινώσεις

Ενδιαφέρουσες φράσεις

 
 

Αρχική

 
)
Η τράτα
παραδοσιακό νησιώτικο
 
Ηπούλησα τη τράτα μου μες στη Θεσσαλονίκη
κι ώσπου να φτάσομε στη Χιο δεν είχα μεταλίκι
 
Εβίρα μια, στα πανιά, εβίρα δυό, στο χωριό
εβίρα τρεις, έβγα κόρη όξω να με δεις.
 
Η τράτα μας η κουρελού, η χιλιομπαλωμένη,            
που όλο την εμπαλώναμε, κι όλο ήταν ξηλωμένη.
 
Εβίρα μια, στα πανιά, εβίρα δυό, στο χωριό
εβίρα τρεις, έβγα κόρη όξω να με δεις.
 
Η τράτα μας θέλει πανιά, θέλει και παλαμάρια                           
να πάμε να καλάρομε, να πιάσομε τα ψάρια
 
Εβίρα μια, στα πανιά, εβίρα δυό, στο χωριό
εβίρα τρεις, έβγα κόρη όξω να με δεις.
 
Αν το ‘ξερε η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα
θα μου ‘στελνε τα ρούχα μου και την παλιά μου βράκα.
 
Εβίρα μια, στα πανιά, εβίρα δυό, στο χωριό
εβίρα τρεις, έβγα κόρη όξω να με δεις.
                                                  
 
                                                                                   
 
The trawl
Folk song from islands
 
I sold my trawl in Salonica
and almost before arriving in Chios I didn’t have any money.
 
Heave ho once, to the sails, Heave ho twice, to the village 
Heave ho three times, come on girl, get out to see me.
 
Our trawl was very old
We used to fix it, but it was old again
 
Heave ho.............
 
Our trawl boat needs new sails  and head ropes 
We must go fishing, to catch fish.
 
Heave ho.............
 
If my mother knew that I work in a trawl boat   
she would send me my clothes and my old breeches.
 
Heave ho...........
 
 
                  
 
 
Λίγα λόγια για το τραγούδι
 
    Το τραγούδι αυτό αποτελείται από τέσσερα δίστιχα που αναφέρονται στο ψάρεμα με  τράτα.  Είναι πολύ παλιό τραγούδι γνωστό σε όλα τα νησιά του Αιγαίου  με πολλές παραλλαγές.
 Στο ρεφραίν του τραγουδιού τονίζεται  η σβελτάδα με την οποία έκαναν αυτή τη δουλειά οι ψαράδες , αν και ήταν δύσκολη, και αυτό τους έδινε κύρος και αναγνώριση στη μικρή κοινωνία του νησιού τους. Ιδιαίτερα οι  νεαροί ψαράδες καμάρωναν για τη σβελτάδα τους και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, γιατί μπορούσε να προκαλέσει το θαυμασμό των κοριτσιών αλλά και άλλα ερωτικά συναισθήματα.
 
Few words about the song
 
    This song is composed of four couplets describing trawling. This very old song is sung in all the Aegean islands with many variations. The nimbleness of the fishermen during trawling is emphasized in the chorus of the song.  Although the fishermen’s job was hard, it was that hard job that gave them prestige and reputation in the moderate society of their island. Young fishermen were very proud indeed of their nimbleness and the results of their job, because it was the reason that they were admired and loved by the girls of the island.
 
     
 
                                           
Μηχανότρατες  Trawlers (motor boats)
 
  Τράτα είναι το μικρό σκάφος που ψαρεύει, αλλά και το δίχτυ που χρησιμοποιείται για το ψάρεμα. Ο παραδοσιακός τύπος του σκάφους της τράτας είχε πανιά και κουπιά και χρησιμοποιήθηκε μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα Σήμερα έχει αντικατασταθεί με τη μηχανότρατα. Το δίχτυ που έχει σχήμα κώνου ρίχνεται στη θάλασσα και σέρνεται στο βυθό της πιάνοντας τα ψάρια που βρίσκονται εκεί.  Όταν τελειώνει το ψάρεμα, οι ψαράδες πρέπει να ράψουν το δίχτυ όπου έχει σχιστεί και να φροντίσουν για τα πανιά και τα παλαμάριατου πλοίου, για να έιναι έτοιμα για την επόμενη καλάδα (διάρκει ψαρέματος). Το ψάρεμα με τράτα είναι δύσκολη δουλειά, απ' αυτή όμως ζούνε οι άνθρωποι των νησιών και των παραθαλάσσιων περιοχών.
 
 
   A trawl is the small fishing boat as well as the net which is used to fish.  The traditional trawl boat with sails and oars was used for the half of 20th century. Nowadays the traditional trawl boat has been replaced by a trawler (motor- boat). The net, having the shape of a cone is thrown into the sea and pulled down to the bottom of it, to catch fish
After trawling, fishermen must repair the net, take care of the sails and head ropes, so that everything will be ready for next fishing. It‘s true that people of the islands and towns near the sea live on trawling, although it‘s a hard job.
 
 
 
Websites
 
1. www.el.wiktionary.org/τράτα
2. www.yen.gr/yen
3. www.nauticalmuseum.com/ekthemata/17.htm
4. www.megara.gr/pages.fds?