Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Νέα και ανακοινώσεις

Ενδιαφέρουσες φράσεις

 
 

Αρχική

 
 
)
 
Κούγω τον άνεμο κι αχάει, μωρέ παπά ντελήπαπα,
τον κούγω και μαλώνει, ντελήπαπα λεβέντη
 
Με τα βουνά εμάλωνε, μωρέ παπά  ντελήπαπα
και με τα δέντρα ‘σκούζε, ντελήπαπα λεβέντη.
 
Εσείς βουνά των Γρεβενών, μωρέ παπά ντελήπαπα
και πεύκα του Μετσόβου, ντελήπαπα λεβέντη.
 
Εσείς καλά τον ξέρετε, μωρέ παπά ντελήπαπα
αυτόν τον παπα-Γιώργη, ντελήπαπα λεβέντη.
 
Που ‘ταν μικρός στα γράμματα, μωρέ παπά ντελήπαπα,
μικρός στα πινακίδια, ντελήπαπα λεβέντη.
 
 
Και τώρα στα γεράματα, μωρέ παπά ντελήπαπα
αρματολός και κλέφτης, ντελήπαπα λεβέντη.
 
 
 
 Delipapas
 
I am listening to the blowing wind, hey you priest, mad priest
I am listening to it quarreling, brave mad priest.
 
 
It is quarreling with the mountains, hey you priest, mad priest,
and yelling among the trees, brave mad priest.
 
 
Hey you mountains of Grevena, hey you priest, mad priest
and pine trees of Metsovo, brave mad priest. 
 
 
You know him very well, hey you priest, mad priest
the priest whose name is George, brave mad priest.
 
 
As a boy, he learnt how to read, hey you priest, mad priest
as a boy, he learnt how to write, brave mad  priest.
 
 
Now he is an old man, hey you priest, mad priest
He is a man at arms and a klepht, brave mad priest.
 
 
     Αυτό το ιστορικό τραγούδι είναι βασισμένο σ’ ένα πραγματικό γεγονός που έγινε κατά την Τουρκοκρατία. Μιλάει για έναν γενναίο κλέφτη, τον παπα-Γιώργη που γεννήθηκε στους Μαυραναίους, ένα χωριό των Γρεβενών. Όταν οι Τούρκοι σκότωσαν την αγαπημένη του γυναίκα, τρελάθηκε από  τον αβάσταχτο πόνο και αποφάσισε να γίνει κλεφταρματωλός. Έδρασε γύρω στα 20 χρόνια  (1834-1854). Ξεχώριζε για τις αρχηγικές του ικανότητες, το θάρρος και την παλικαριά του. Πολέμησε εναντίον των Τούρκων στο Μέτσοβο και το Κουτσελιό.   
      Κατάφερε να τους εμποδίσει, γιατί ήξερε πολύ καλά όλα τα στενά περάσματα στο Σμόλικα και μπορούσε να ελέγξει όλες τις διαβάσεις της βόρειας Πίνδου. Αφού ένωσε τα παλικάρια του με εκείνα του Θ. Ζιάκα που βρίσκονταν στη Δυτική Μακεδονία το 1854, πολέμησε στο Σπήλαιο των Γρεβενών. Εξαιτίας της παράτολμης δράσης του  οι Τούρκοι τον αποκαλούσαν «τρελόπαπα». Από τη δράση του αυτή έγινε ήρωας αυτού του τραγουδιού που τραγουδιέται μέχρι σήμερα.
 
      This historical song is based on a real event that happened during Turkish domination.  It is about a brave klepht and man at arms, a priest named George, who was born in Mavranei, a village in Grevena. When his beloved wife was killed by Turks, he went mad because of unbearable suffering and decided to become a klepht and a man at arms. He had an action of about twenty years (1834-1854). He was distinguished for his administrative abilities, his courage and robustness. He fought against Turks in Metsovo and Koutselio.
     He managed to restrain Turks, because he knew very well all the narrow passes on Smolikas and could check all the crossings of North Pindos. After he had joined his warriors with those of Th. Ziaka’s that were in West Macedonia, in 1854 he fought in Spilαio in Grevena. Because of his daring actions, 
Turks called him “a mad priest”. It was his action which made him the hero of this folk song that is sung up to this day.