Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Νέα και ανακοινώσεις

Ενδιαφέρουσες φράσεις

 
 

Αρχική

 
 Το πρόγραμμα Comenius το υλοποιήσαμε σε συνεργασία με τα σχολεία:  
 α) Liceum Ogolnoksztalcace im. Stefana Zeromskiego, Zyrardow, Mazovia, Πολωνία 
β) Istituto d’Istruzione Superiore “Paolo Belmesseri”, Pontremoli, Tuscany, Ιταλία
γ) Colaiste Naomh Cormac,  Kilcormac (County Offaly) Ιρλανδία
δ) Elementary school of Preserje Preserje, (Central region), Σλοβενία
 
Περιεχόμενο της Σύμπραξης
 
     Το  πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη γνώση του πολιτισμού της κάθε χώρας, αλλά και του πολιτισμού των άλλων χωρών, μέσα από την πραγματοποίηση ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως μουσική, τραγούδια, χοροί,  και τη σύνδεσή τους με παραδόσεις, ήθη, έθιμα ή σημαντικά γεγονότα της ιστορίας της κάθε χώρας. Οι μαθητές συγκέντρωσαν τραγούδια, ανέλυσαν τα θέματά τους και τα κατέταξαν σε κατηγορίες, όπως της αγάπης, της εργασίας  ιστορικά (σχετικά με ένδοξα ή δραματικά γεγονότα της ιστορίας κάθε χώρας), της ομορφιάς της πατρίδας, της ξενιτιάς, εθιμικά και άλλα. Έμαθαν επίσης για το ρόλο των δημοτικών τραγουδιών και χορών στη ζωή των ανθρώπων. Συγκέντρωσαν πληροφορίες από βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, συζήτησαν με μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους και τους ηχογράφησαν  να τραγουδούν, επισκέφθηκαν μουσεία λαϊκής τέχνης, παρακολούθησαν κονσέρτα, εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, πήραν μέρος σε εργαστήρια και έμαθαν να παρουσιάζουν τραγούδια και χορούς της χώρας τους και των άλλων χωρών. Οι δραστηριότητες τους έδειξαν ότι τα δημοτικά τραγούδια και οι χοροί είναι ανεκτίμητη πηγή γνώσης των αξιών και των συνηθειών του πολιτισμού τους και της παράδοσής τους καθώς και των άλλων  πολιτισμών. Βοήθησαν τους μαθητές να καταλάβουν το δικό τους πολιτισμό και να τον δουν σε σχέση με τον πολιτισμό των άλλων χωρών. Τους έκαναν να διακρίνουν πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές  ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη. Καλλιέργησαν στάσεις εξωστρέφειας, περιέργειας, ανεκτικότητας και σεβασμού στο δικαίωμα της διαφορετικότητας. Τους επαύξησαν τη συνειδητοποίηση της εθνικής τους ταυτότητας και τους βοήθησαν να διαμορφώσουν φιλική στάση απέναντι στην πολιτιστική τους παράδοση. Τους οδήγησαν σε αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση που είναι αναγκαία προϋπόθεση της γόνιμης συνεργασίας ανάμεσα στους ανθρώπους ιδιαίτερα διαφορετικών χωρών.
 
 
 
Στόχοι της Σύμπραξης
 
Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς
Να αποκτήσουν την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί του πολιτισμού μας και του πολιτισμού άλλων ευρωπαϊκών χωρών μέσα από τα τραγούδια και τους χορούς.
Να εξοικειωθούν με τα θέματα των δημοτικών τραγουδιών της χώρας μας  και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ιστορικές, θρησκευτικές και γύρω από τα έθιμα της χώρας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Να διερευνήσουν τις συνθήκες (ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές) μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν τα δημοτικά τραγούδια.
Να αποκτήσουν την ικανότητα να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς διαφόρων εθνών και να συνειδητοποιήσουν ότι ο πολιτισμός είναι κοινό αγαθό για την παγκόσμια κοινότητα.
Να εξασκηθούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια αισθητικών κριτηρίων.
Να καλλιεργήσουν στάσεις εξωστρέφειας, ανεκτικότητας και σεβασμού στο δικαίωμα της διαφορετικότητας.
Να έρθουν σε επαφή με άλλες ξένες γλώσσες που δεν διδάσκονται στο σχολείο τους.
Να καλλιεργήσουν τη διάθεση να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά ως μέσον μάθησης και επικοινωνίας.
Να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν ποικίλες πηγές πληροφόρησης.
Να αποκτήσουν δεξιότητες στη συλλογή, αξιολόγηση και ταξινόμηση υλικού καθώς και στη χρήση νέων τεχνολογιών.
Να ασκηθούν στη συνεργατική μάθηση.
Να αποκτήσουν συνέπεια στον προγραμματισμό μιας εργασίας και υπευθυνότητα για την ολοκλήρωσή της.
 
 
Περιγραφή της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία
 
     Μέχρι τη στιγμή που το Ιταλικό σχολείο παραιτήθηκε από το πρόγραμμα, όλα τα σχολεία εμπλέκονταν εξίσου σε δραστηριότητες που είχαν αναλάβει τοπικά, καθώς και σε εκείνες που απαιτούσε το πρόγραμμα με τους συνεργάτες. Η κατανομή των εργασιών για την προετοιμασία των τελικών προϊόντων έγινε εξίσου σε όλους. Ανισότητα παρατηρήθηκε μόνο στη συμμετοχή στις συναντήσεις του προγράμματος (το Ιταλικό σχολείο δεν πήρε μέρος στις δύο συναντήσεις που  διοργανώθηκαν  στη Σλοβενία και Πολωνία, και το Ιρλανδικό στη Σλοβενία, αλλά αυτό προέκυψε από σοβαρούς λόγους ανεξάρτητα από την ασθένεια των συνεργατών. Οι αρμοδιότητες μοιράστηκαν μέσω email  κατά τη φάση της προετοιμασίας της αίτησης. Η κατανομή τροποποιήθηκε και αναπτύχθηκε με λεπτομέρειες  κατά τη διάρκεια των συναντήσεων λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ημερομηνίες των εξετάσεων και των διακοπών είναι διαφορετικές  σε κάθε σχολείο. Τα μηνύματα ανάμεσα στους συνεργάτες ανταλλάσσονταν ως επί το πλείστον μέσω της συντονίστριας που είχε έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Η επικοινωνία γινόταν κυρίως με email και μερικές φορές με fax, τηλέφωνο ή ταχυδρομείο. Σ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος όλα τα εταιρικά σχολεία βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τη συντονίστρια, εκτός από το Ιταλικό σχολείο που παραιτήθηκε από τις δραστηριότητες του προγράμματος και με το οποίο δεν υπήρχε καθόλου επικοινωνία από το τέλος Φεβρουαρίου 2008. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις  συναντήσεις για το πρόγραμμα:
 
1. Στην Ιρλανδία (Νοέμβριος 2006, συμμετείχαν 2 Πολωνοί καθηγητές και 5 μαθητές, 4 Ιταλοί καθηγητές και 5 μαθητές, 5 Έλληνες και 2 Σλοβένοι καθηγητές).                     
 
2. Στην Ελλάδα  (Φεβρουάριος 2007, συμμετείχαν 2 Πολωνοί καθηγητές και 5 μαθητές, 2 Ιρλανδοί καθηγητές και 5 μαθητές, 3 Σλοβένοι καθηγητές, 1 Ιταλίδα καθηγήτρια και 2 μαθητές).                  
 
3. Στη Σλοβενία (Νοέμβριος 2007, συμμετείχαν  4 Έλληνες καθηγητές και 3 μαθητές, 3 Πολωνοί καθηγητές και 5 μαθητές).                                                                                                        
 
4. Στην Πολωνία (Μάρτιος 2008, συμμετείχαν 5 Έλληνες καθηγητές και 5 μαθητές, 3 Σλοβένοι καθηγητές και 6 μαθητές, 2 Ιρλανδοί καθηγητές και 10 μαθητές).                                            
 
     Όλες οι συναντήσεις ήταν πάρα πολύ καλά διοργανωμένες από τους φιλοξενούντες, πολύ ενδιαφέρουσες και εκπαιδευτικές και κρατήθηκαν σε μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα.  Οι συναντήσεις  ήταν απαραίτητες για να αξιολογηθεί ό,τι είχε γίνει μέχρι τότε και να φτιαχτούν αναλυτικά σχέδια για το μέλλον. Έδωσαν τη δυνατότητα στους καθηγητές να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες με άμεση συζήτηση, να μάθουν για τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων χωρών, καθώς επίσης προγράμματα και μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σ’ αυτές. Η συμμετοχή των μαθητών τούς έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψουν μαζί, να δείξουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στα φιλοξενούντα σχολεία, αλλά πάνω απ’ όλα τους ενθάρρυνε, τους  ενθουσίασε και τους καλλιέργησε το αίσθημα  της κοινωνικότητας. Απέκτησαν μια ανεκτίμητη ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική γλώσσα σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, να κάνουν φίλους στο εξωτερικό και να δουν το σχολείο τους και τον πολιτισμό τους σε σχέση με άλλα σχολεία και πολιτισμούς.
 
    Παρά τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από μοιραία γεγονότα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καταφέραμε να διατηρήσουμε μια πολύ φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα που κυριάρχησε στο πρόγραμμα από πολύ ενωρίς, χάρις στην οποία όχι μόνο καταφέραμε να ολοκληρώσουμε όλα τα θέματα του προγράμματος, αλλά κυρίως βιώσαμε μια μοναδική αίσθηση  συνεργασίας και κατανόησης πάνω από πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές που μας έκαναν όλους πιο πλούσιους για πάντα.