Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ
3.png

Safari Mystery

“Safari Mystery”


The book that impressed me the most is the “Safari Mystery”. It is written by Mickey Jenkins and it is an English book. It is very interesting and it is about a girl and some of her friends who are involved in a mystery murder of animals in the desert (…). The plot is amazing and it is worth reading the book.


Κατερίνα Νικολοπούλου A4