Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ
3.png

GARGANTOUAS

GARGANTOUAS


The author is Francois Rabelais and the main character is Gargantouas and his parents. Years ago, in the season of giants, a kid was born whose name was Gargantouas. With the help of his teachers' he became a very intelligent and gourmand person. Gargantouas attended a university in Paris...


Tσοκανά Ευγενία Α4