Μέγεθος Γραμματοσειράς

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Νέα και ανακοινώσεις

Ενδιαφέρουσες φράσεις

 
 

Αρχική

     Οι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε  ως ένα όραμα του P. De Coubertin για τη διάδοση των πανανθρώπινων αξιών της φιλίας, της συναδέλφωσης και της ειρήνης στους λαούς όλου του κόσμου, μέσα από τα ιδανικά του αθλητισμού. Ιδανικά που έχουν ρίζες στους αρχαίους ακόμα αγώνες , σ’ αυτό που λέγεται «ευ αγωνίζεσθαι» , «νους υγιής εν σώματι υγιεί», «συμμετοχή» , «εκεχειρία». Ιδανικά που στις μέρες μας έχουν χάσει την αξία τους από νέες έννοιες, όπως «εμπορευματοποίηση», «doping», «νίκη πάνω απ’ όλα», «πόλεμος».
    Μέσα σ’ αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται παγκόσμια, έρχεται το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας να μας ξαναθυμίσει τα πρώτα, τα πανανθρώπινα ιδανικά. Να διαπαιδαγωγήσει τους νέους μέσα από τις αρχέγονες αξίες του αθλητισμού και να τους εθίσει στην ευχαρίστηση της άσκησης και του παιχνιδιού.
   Έχοντας λοιπόν στο νου μας τους παραπάνω σκοπούς του προγράμματος, υλοποιήσαμε αυτή τη χρονιά ένα πρόγραμμα που έγινε με σύμπραξη των τριών Γυμνασίων του Γέρακα, 1ου, 2ου και 3ου, και είχε τρεις βασικούς στόχους:
• Τη γνώση της ιστορίας των αγώνων, αρχαίων και σύγχρονων.
• Τη γνωριμία με μη διαδεδομένα στην Ελλάδα Ολυμπιακά αθλήματα πουέχουν να κάνουν με την ύπαιθρο.
• Την προσέγγιση των αγώνων του 2004 στην Αθήνα.
Αναλυτικότερα:
α)  Να ενημερωθούν οι μαθητές για τους αρχαίους και σύγχρονους ολυμπιακούς αγώνες.
β)  Να ενημερωθούν για τα συγκεκριμένα ολυμπιακά αθλήματα και να αποκτήσουν άμεση εμπειρία αυτών των αθλημάτων ούτως ώστε να τα παρακολουθήσουν κατά
     τη διεξαγωγή τους όχι ως παθητικοί θεατές, αλλά με ενεργητική διάθεση.
γ)  Να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με τη δημιουργική φαντασία και έκφραση, και με τις νέες τεχνολογίες.
δ)  Να εξασκηθούν στη συλλογικότητα και συνεργασία με τη συμμετοχή τους σε εικαστικές και αθλητικές δραστηριότητες.
ε)  Να αποκτήσουν ικανότητα έρευνας και συλλογής στοιχείων για σύνθεση εργασίας.
στ) Να κατανοήσουν ότι οι φυσικές δραστηριότητες επιδρούν ευεργετικά στη σωματική ευεξία, στη συναισθηματική ανάπτυξη και στην πνευματική καλλιέργεια.
ζ)  Να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες που διαθέτουν και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση.
η)  Να καλλιεργήσουν συμπεριφορές που πηγάζουν από τις ολυμπιακές αρχές και αξίες, τόσο στην άθληση, όσο και στην καθημερινή ζωή.
θ)  Να συνειδητοποιήσουν ότι η ολυμπιακή παράδοση είναι ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και ότι αθλητισμός και πολιτισμός είναι έννοιες αλληλένδετες.
 
  Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν σε τρία επίπεδα:
   Σε επίπεδο θεωρητικό, από επιμέρους ομάδες μαθητών κάθε Γυμνασίου, με τη συλλογή πληροφοριακού υλικού (κείμενα- εικόνες), από βιβλιογραφικές πηγές και το διαδίκτυο, για τους αρχαίους και σύγχρονους ολυμπιακούς αγώνες.
   Σε επίπεδο κινητικό-αθλητικό από συγκεκριμένες ομάδες μαθητών του κάθε Γυμνασίου, που συμμετείχαν στη διδασκαλία των αθλημάτων σε εκτός ωρολογίου προγράμματος ώρες και
   Σε επίπεδο δημιουργικό-καλλιτεχνικό απ’ όσους περισσότερους μαθητές ήταν δυνατόν, σε ώρες καλλιτεχνικών και μουσικής.